DISCLAIMER

Medigros streeft er naar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Dagelijks worden aanpassingen verricht om de website zo actueel mogelijk te houden. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie altijd juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Medigros is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site.

Medigros is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Medigros geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op deze site.

De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Medigros verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Voor vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@medigros.nl

Volg ons op Facebook